Projektide toetus

Selleks, et saada abi korterelamu kapitaalremondiks, restaureerimiseks ja renoveerimiseks, on tarvis:

Tutvuda tingimustega

Eeldused projektile toetuse saamiseks:

 1. Taotleja – korteriühistu ja tema esindaja;
 2. Toetus hoone renoveerimiseks ja ümberehituseks on kuni 50%;
 3. Energiaaudit, omaniku järelevalve ja teised projektid, mis on kooskõlas toetuse kriteeriumitega;
 4. Taotlus juurdeehituseks pööningule või keldrikorrusele, samuti kõik renoveerimisega seotud tööd;
 5. Kõnealuste tööde hulka ei kuulu: parkla ja krundi aiaga piiramine, ühendamine jaotusvõrku, elektritööd korterites;
 6. Taotlusele tuleb lisada ventilatsioonisüsteemi mõõtmiste ning küttesüsteemi tasakaalustamise protokollid;
 7. Kohustuslik on sõlmida leping maja hooldamise kohta;

Taotluse esitamine:

 1. Avalduse esitab juhatus;
 2. Energiamärgistus (energiaaudit);
 3. Üldkoosoleku protokoll;
 4. Ehitusluba;
 5. Tehniliste süsteemide mõõtmiste protokollid;
 6. Renoveerimise või rekonstrueerimise tööplaan.
Pöörduda Fondi infokeskuse poole taotlusega

Fond annab võimaluse osaleda erinevates projektides:

 • Elamu renoveerimine – vorm
 • Elamu remont – vorm
 • Projekteerimine – vorm
 • Projekti kaasrahastus – vorm
 • Tehniline järelevalve – vorm