Meie tööd

Ehitustööde läbiviimise ajaks tagab KEIF renoveeritava maja elanikele muutumatud elu ja olmetingimused ning ohutuse. Rekonstrueerimiskäigus tehtavad ehitustööd viiakse läbi kooskõlastatud projektide alusel: Hoone välispiirete soojustamine (fassaad, rõdud, lodžad korrastada või juurdeehitada), ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine, tehnosüsteemide asendamine või rekonstrueerimine, akende väljatõstmine soojustuse tasapinda, taastuvenergia seadmete paigaldamine(soojuse akumulatsiooniseadmed, päike, maasoojus), liftide juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine, kaldteede rajamine ligipääsetavuse suurendamiseks.

Õle 26, Tallinn

Enne

Pärast


Telliskivi 14, Tallinn

Enne

Pärast


Kesk Ameerika 3, Tallinn

Enne

Pärast