FondistRenoveerimine

Renoveerimine on ehitise või rajatise kohandamine tänapäeva vajadustest lähtuvalt. Renoveerimise käigus tehtavad tööd vöib jagada:

  1. kapitaalremont millega remonditakse hoone sama heaks kui see oli uuena
  2. kapitaalsed täiendused ehk täiendused (ehitise rekonstrueerimine, seadmete ja süsteemide täiendused vms.) millega tehakse tegevuskeskkonna kvaliteet hoones endisest paremaks.
  3. ehitise laiendamine pindala suurendamiseks ehk juurdeehitus.

Energiaaudit

Enne tööde alustamist viiakse läbi Energiaaudit - protseduur, mis selgitab, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt kasutada. Energiaaudit annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Energiaaudit toob esile renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega. Energiaauditit võib vaadelda ka osana hoone seisukorra uurimisest, mille eesmärgiks on kindlaks teha hoone energeetiline ja tehniline olukord.

Pärast projekteerimise lähteülesande koostamist ning nende heakskiitu võetaks tehnilised tingimused vee-ja kanalisatsiooniettevõttelt, küttevõrgu ettevõttelt, elektrienergia võrguettevõttelt, tellitakse korterelamu renoveerimise projekt.